iso 9001 logo

Privacy Policy

Pret in herstel

9 augustus 2018

Je privacy is voor Pret in herstel van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.pretinherstel.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Pret in herstel.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en je naam. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Aanmeldformulier

Om je aanmelding te kunnen verwerken en aan te vangen met de behandelingsovereenkomst conform onze missie is het noodzakelijk de volgende persoonsgegevens te verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Gegevens van doorverwijzende arts
 • Clean datum
 • Ontslagdatum kliniek

Wij verwerken deze gegevens op grond van jouw toestemming en teneinde uitvoering aan jouw aanmelding en de behandelingsovereenkomst te geven. Jouw gegevens worden verwerkt in een afgeschermde omgeving. Het cliëntendossier worden bewaard tot 15 jaar na de start van de behandeling op grond van de wet.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor onze dienstverlening. Zo geven wij je gegevens door aan:

 • IT-dienstverleners, zodat onze website, en ons afgeschermde elektronisch cliëntendossier naar behoren werkt en wij jou de juiste dienstverlening kunnen bieden;
 • Zorgaanbieders, behandelaren, artsen en psychiaters worden op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Dit kan alleen als jij daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Met uitzondering van genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst.Met deze statistieken verbeteren we onze dienstverlening en informatievoorziening op de website. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken ons EPD systeem. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze gegevens 15 jaar.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Contactpersoon privacy

Onze contactpersoon voor privacy vragen en/of verzoeken kun je bereiken per e-mail op maurice@pretinherstel.nl en per telefoon op 0651280111 voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Pret in herstel
Bordewijklaan 38, 3e etage
2591XR Den Haag
maurice@pretinherstel.nl
070 - 8875 874

Aanmelden

Op pretinherstel.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy Policy.