iso 9001 logo

Gemeenten en klinieken

Pret in herstel

Handreiking safehouses
Bekijk hier het document van Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de rol van gemeenten, safehouses en klinieken bij het organiseren van herstelgerichte zorg voor burgers die kampen met een verslaving.

Pret in herstel helpt verslaafden verder te herstellen en succesvol terugkeren in de samenleving. Dat doen we na een 12 Stappen Minnesota-behandeling, vanuit de GGZ of als aanvulling op een andere behandeling. We helpen verslaafden te herstellen van een verslaving aan drugs, alcohol, seks, medicijnen en/of gokken.

Informatie voor verwijzers

We zoeken samen met huidige behandelaars van de verslavingskliniek naar de passende opvolging voor een leven in herstel. Daarbij houden we rekening met risico’s op schulden, gebrek aan sociale contacten, geen woonruimte, gebrekkige persoonlijke verzorging en werkloosheid als reden tot terugval in middelengebruik.

Maar liefst 70 tot 80% van onze cliënten maakt het traject af. Een jaar na afloop is 65% nog clean en heeft deze groep een plek verworven in de maatschappij. We zijn trots dat 90% van onze cliënten ruimschoots tevreden is over onze dienstverlening.

Bij Pret in herstel bieden we cliënten een traject voor beschermd wonen van 12 maanden.

Let op: Pret in herstel is geen behandelinstelling. We werken wel nauw samen met klinieken, artsen en andere behandelaars.

Indicatiecriteria voor een verwijzing

Bij Pret in herstel hanteren we de volgende indicatiecriteria voor een verwijzing:

  • Verslaving als primaire problematiek
  • Onderliggende psychiatrische problematiek
  • Cliënten zijn in behandeling (geweest)
  • Cliënten willen actief deelnemen aan supportgroepen
  • Cliënten zijn gemotiveerd om aan het eigen herstel te werken

Verblijfskosten bij Pret in herstel

De zorg die Pret in herstel biedt wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Om hiervoor in aanmerking te komen kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven een WMO-melding doen. De gemeente gaat onderzoek doen naar de hulpvraag en stelt vast welke voorzieningen er nodig zijn. Dit kan beschermd wonen met of zonder het wooncomponent zijn en dit wordt vastgelegd in een indicatie of ook wel een beschikking genoemd. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt je eigen bijdrage vast.

Als je een indicatie hebt voor beschermd wonen zonder wooncomponent, dan betaal je huur en service kosten van €425,- per maand. De eigen bijdrage die door het CAK bedraagt dan 19,- euro per maand. Als je een indicatie voor beschermd wonen met wooncomponent krijgt toegewezen, dan betaal je geen zelfstandige eigen bijdrage aan Clean Living en in veel gevallen krijg je dan leefgeld vanuit Pret in herstel. De eigen bijdrage die je dan verschuldigd bent is inkomensafhankelijk. Op de site van het CAK kun je meer informatie vinden over de eigen bijdrage. Ook kun je een proefberekening maken. CAK - Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl) CAK - Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl)

Aanmelden

Op pretinherstel.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy Policy.