Gewenste vaardigheden

 • MBO of HBO denk- en werkwijze.
 • Opleiding met diploma dat raakvlak heeft met de sector zorg of administratie.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • De bekwaamheid om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Goed analytische denkvermogen.
 • Goede communicatieve vaardigheden. Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlandse en Engelse taal.
 • Beschikking over flexibiliteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
 • Zich bewust zijn van de noodzaak om collega feedback te geven en consulteren evenals om advies en kritiek vragen.


Vakinhoudelijke kennis
 • Op de hoogte zijn en volgen van ontwikkelingen in de zorg en wetgeving.
 • Het kunnen begrijpen van de cliënt in de persoonlijke cultuur en eigen context.
 • WMO-kennis bezitten.
 • Professionaliteit in de relatie met de organisatie
 • ECD-systeem kunnen onderhouden
 • Het goed kunnen communiceren met de omgeving van de organisatie.
 • Goed kunnen onderhandelen/bemiddelen met gemeenten/zorgaanbieders/instellingen/instanties.
 • Het kunnen analyseren en benoemen van wensen/behoeften van de client en het op papier zetten ervan. Kortom indicatie aanvraag, SVB of gemeente ten behoeve van het zorgproces.
 • Up to date zijn met de zorgkaart van Nederland.


Productomschrijving en werkwijze

 • Bij de gemeente en verzekering aanvraag kunnen doen, ten behoeve van het zorgproces van cliënt/patiënt.
 • Indicatie van A tot Z aanvragen bij gemeente van herkomst

Plaats in de organisatie

De medewerker case -management ontvangt leiding en begeleiding van de bestuurder, junior manager en financieel functionaris. Zowel op praktische als op financieel inhoudelijke vlak. Daarnaast geeft deze richtlijnen aan met betrekking tot de invulling van de geboden zorg- en dienstverlening.

 

Functieomschrijving

De medewerker Case -management is verantwoordelijk voor de indicatie van de PGB, WMO van cliënten bij Pret in herstel. De medewerker Case -management levert in dezen ook een bijdrage aan het opstellen en uitvoering geven aan de aanvragen. De medewerker Case -management draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken zoals beschreven is bij het VWS. De medewerker Case -management is bij afwezigheid van de financieel functionaris verantwoordelijk voor de financiën uitvoering van de WMO en PGB.

 

Interne en externe contacten
Intern:

De medewerker Case -management stemt zijn/haar taken af met de financieel functionaris. Rapporteert aan de bestuurder en financieel functionaris wekelijks, mondeling de voortgang en gemaakte afspraken. Is aanwezig bij het interne overleg. In gevallen van verhindering overlegt deze met de financieel functionaris over eventuele invulling c.q. vervanging van de werkzaamheden.

 

Intern:

De medewerker Case -management heeft in overleg, en met toestemming van de financieel functionaris externe contacten met: gemeente en dergelijke. Na toestemming van de financieel functionaris kan de medewerker Case -management als woordvoerder(ster) optreden.
In tijden van afwezigheid van de financieel functionaris treedt de medewerker case -management op verzoek van de financieel functionaris op als financieel vertegenwoordiger van Pret in herstel.

 

Taken

 • Zorg dragen voor verantwoording schriftelijke rapportage WMO.
 • Uitvoering geven aan de praktische uitvoering volgens het beleidsregels WMO.
 • Afspraken en of wijzigingen in de aanvraag van WMO vooraf te bespreken met de bestuurder, junior-manager of financieel functionaris.
 • Zorg dragen voor continuïteit van de aanvragen WMO.
 • Waar nodig organisatorische taken verrichten.
 • Geeft en vraagt feedback en collegiale consultatie.
 • Cliënten informeren over WMO/PGB.
 • Coördineren van WMO/PGB.
 • Contacten leggen en onderhouden met gemeenten.
 • Verantwoordelijk voor verantwoording van de budgets.
 • Zorgverantwoordelijkheidsformulieren invullen, ondertekenen en opsturen.
 • Verantwoordelijk voor de overeenkomsten voor nieuwe cliënten.
 • Contact met de gemeenten en SVB

 

Verantwoordelijkheden

 • Medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerker zelf en cliënten.
 • Een goede ondersteuning voor cliënt en medewerkers.
 • Professionele instelling.
 • Structuur bewaking.
 • Altijd op tijd.
 • Verantwoordelijk over de schoonmaak van haar/zijn werkplek

 

 

Interesse?
Stuur dan je motivatie en CV via e-mail t.a.v. Maurice Scheerder naar maurice@pretinherstel.nl.