Gewenste vaardigheden

Het begeleiden en/of coachen van cliënten op het gebied van huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding persoonlijke verzorging en herstel volgens het 8-fase model. Het zelfstandig opstellen van een individueel begeleidingsplan en zorgdragen voor de uitvoering van de samen opgestelde doelen.

Het begeleiden van de cliënt in groepsverband maar ook individueel

 • Opleiding met diploma dat raakvlak heeft met de sector zorg en welzijn.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • De bekwaamheid om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Goed analytische denkvermogen.
 • Goede communicatieve vaardigheden. Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal en communicatief vaardig.
 • Beschikking over flexibiliteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
 • Zich bewust zijn van de noodzaak om collegae feedback te geven en consulteren evenals om advies en kritiek vragen.

Rijbewijs is een pré


Vakinhoudelijke kennis

 • Op de hoogte zijn en volgen van ontwikkelingen in de zorg en wetgeving.
 • Het kunnen begrijpen van de cliënt in de persoonlijke cultuur en eigen context.
 • Het bezitten van empathisch vermogen.
 • Professionaliteit in de relatie met de cliënt.
 • Het goed kunnen communiceren met de omgeving van de cliënt.
 • Goed kunnen onderhandelen/bemiddelen met zorgaanbieders/instellingen/instanties.
 • Het kunnen analyseren en benoemen van wensen/behoeften van de cliënt en het op papier zetten ervan. Kortom begeleidingsplan ten behoeve van het begeleidingsproces.


Productomschrijving en werkwijze

Het begeleiden en/of ondersteunen van cliënten op het gebied van huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding persoonlijke verzorging en herstel volgens het 8-fase model.


Verantwoordelijkheden

 • Medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerker zelf en cliënten.
 • Een goede ondersteuning voor cliënt en medewerkers.
 • Professionele instelling.
 • Structuur bewaking.
 • Altijd op tijd.
 • Zorg dragen voor schriftelijke rapportage.
 • Uitvoering geven aan de praktische uitvoering volgens het begeleidingsplan van de betreffende cliënt.
 • Een bijdrage leveren aan de zorgcyclus (opstellen, uitvoeren en evalueren van begeleidingsplan) zoals beschreven in het kwaliteitshandboek van Pret in herstel.
 • Afspraken en of wijzigingen in het begeleidingsplan vooraf te bespreken met de zorg coördinator.
 • Zorg dragen voor continuïteit van de in de zorgovereenkomst beschreven uren.
 • Waar nodig organisatorische taken verrichten.
 • Kennismaking, intake en evaluatie met cliënten.
 • Onderhoud contact met contactpersonen van cliënt, indien van toepassing.
 • Signaleert en rapporteert over het gedrag en de dag-structuur van de cliënt.
 • Organiseert diverse activiteiten en voert deze uit.
 • Stimuleren en ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging van de cliënt.
 • Motiveren en stimuleren van gewenst gedrag van de cliënt.
 • Geeft de cliënt feedback op ongewenst gedrag en geeft suggesties op waargenomen gedrag.
 • Geeft en vraagt feedback en collegiale consultatie.
 • Neemt deel aan vergaderingen, supervisie en intervisie.
 • Verantwoordelijk over de schoonmaak van haar/zijn werkplek


Bevoegdheden

 • Begeleider is bevoegd om zijn eigen veiligheid te waarborgen en dit van de cliënten. Dit in de ruimste zin van het woord.
 • Ook wordt er wel verwacht van begeleider dit in overleg te doen met zijn management.


Omschrijving en samenvatting werkzaamheden

 • De begeleider bemiddelt tussen een instelling(en)/instantie(s) daar waar nodig voor de cliënt.
 • Groepen aansturen en begeleiden.
 • Cliënt ondersteunen en begeleiden.


Omschrijving en samenvatting werkzaamheden

 • Een afwisselde en uitdagende werkplek waar je de kans krijgt om te ontwikkelen en mee te bouwen aan een startend zorgaanbod.
 • Een jaarcontract voor een functie voor 36 uur per week met salariëring in schaal 40/45 van de CAO GGZ.

 

Contractduur 12 maanden
Parttime uren: 24 per week
Verwachte startdatum: 1-1-2022
Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Tijdelijk, Bepaalde tijd
Salaris: €2.121,00 - €3.396,00 per maand

Interesse?

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan voor 1 december 2021 Jouw motivatiebrief en cv.
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Arles Gijzen, 06-81509333.