Vacature Raad van Toezicht

2 nieuwe leden Raad van Toezicht (RvT)

Clean Living BV is een zorgonderneming die zich primair richt op mensen die in herstel zijn van verslaving. Onder Clean Living BV (hierna CL) vallen Pret in Herstel (PiH - safehouses en ambulante ondersteuning) en NuGGZ (psychologische hulpverlening). In de hulpverlening van CL is het 12 stappen-model leidend en de doelgroep heeft voorafgaand aan de dienstverlening van CL een 12 stappen model behandeling afgerond.

Pret in Herstel (PiH) biedt begeleiding aan mensen die na een verslavingsbehandeling op weg zijn om zonder middelengebruik, als productieve en verantwoordelijke volwassenen in de maatschappij te functioneren. PiH biedt deze begeleiding op het gebied van wonen, werk, opleiding, schuldhulpverlening maar ook verdere psychologische zorg en vindt het belangrijk dat cliënten hierin steun vinden bij elkaar en elkaar helpen in dit traject.

NuGGZ biedt kortdurende behandeling in de basis GGZ (BGGZ) en langdurige behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ). Hierbij is de BGGZ primair gericht op enkelvoudige klachten (angst, trauma en depressie) en richt SGGZ zich meer op deze klachten in een ernstigere vorm en daarnaast op persoonlijkheidsstoornissen. NuGGZ gebruikt hierbij verschillende behandelingen, passend bij de aard van de problematiek waarbij zowel individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR of schematherapie) als ook groepsschema-therapieën tot het aanbod behoren.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van CL wordt uitgevoerd door de oprichter/eigenaar Maurice Scheerder. De taak van de RvT ligt er in om de bestuurder gevraagd en ongevraagd te adviseren, toe te zien op de bedrijfsvoering en aanspreekbaar te zijn voor personeel en cliënten. Ten behoeve van de uitvoering van haar verantwoordelijkheden, heeft de RvT ‘de visie op toezicht’ opgesteld (HIER voor PiH en HIER voor NuGGZ). Om het functioneren van de RvT invulling te geven is een vijftal kernprincipes t.a.v. het uitoefenen van de verantwoordelijkheden behorend bij de RvT vastgesteld, te weten:

 1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen
 2. Gezonde “challenge” van de RvT naar de bestuurder
 3. Multidisciplinaire samenstelling
 4. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie
 5. Altijd met het doel voor ogen.

Als gevolg van het verlopen van de standaard termijnen, treden 2 van de 3 leden uit de RvT terug, waaronder de voorzitter. Het lid dat doorgaat in de RvT wordt de nieuwe voorzitter. Hij heeft een achtergrond in de klinische GGZ zorg en is ruim bekend met de inhoud van het 12-stappen model als directeur van een soortgelijke zorginstelling. Voor de 2 nieuwe leden zoek wij iemand die:

 • een achtergrond als (ex)bewoner heeft en/of;
 • naaste (uit het netwerk) van een (ex)bewoner is en/of;
 • een beroepskracht vanuit de WMO (gemeente of zorg) is en/of;
 • op een andere manier betrokken is bij de directe zorg vanuit een Safehouse en die minimaal 3 jaar actief is als beschermd wonen voorziening en/of
 • zorgprofessional of bestuurder die affiniteit met verslavingszorg via het Minnesotamodel heeft.

Algemene kenmerken van de leden van de RvT

Voor beide nieuwe leden zoeken wij iemand die:

 • Affiniteit heeft met de kernwaarden, besturingsmodel en doelstellingen en de doelgroep waar CL voor staat.
 • Inzicht heeft in de domeinen zorg en wonen.
 • Beschikt over een relevant netwerk in onderwijs, zorg en welzijn of bedrijfsleven.
 • Inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen en hebben een maatschappelijk ondernemende en innovatieve houding.
 • Sparringpartner kan zijn van het bestuur.
 • Voldoende bestuurlijke ervaring, achtergrond en/ of expertise heeft om invulling te kunnen geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband.

Inzet en verwachtingen

De RvT vergadert ongeveer 4-6 maal per jaar. Daarnaast brengt deelname extra tijdsinvestering met zich mee om zaken af te stemmen en te organiseren en moet er tijd worden geïnvesteerd in het onderhouden van contacten met functionarissen in de organisatie.

Bezoldiging

De vergoeding voor RvT leden is per jaar €6.250,- Naast deze vergoeding bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een scholingstraject gekoppeld aan de ontwikkeling van het RvT- team.

Procedure

Voor meer informatie over Clean Living BV, de Raad van Toezicht en deze positie kunt u contact opnemen via de email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien U geïnteresseerd bent in deze positie kunt U uw interesse voor 1 maart kenbaar maken, door uw CV met motivatie in te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Appendix I: visie op toezicht bij Pret in Herstel

Visie op Toezicht binnen Pret in Herstel

Pret in Herstel (PiH) biedt begeleiding aan mensen die na een verslavingsbehandeling op weg zijn om zonder middelengebruik, als productieve en verantwoordelijke volwassenen in de maatschappij te functioneren.

PiH biedt deze begeleiding op het gebied van wonen, werk, opleiding, schuldhulpverlening maar ook verdere psychologische zorg en vindt het belangrijk dat cliënten hierin steun vinden bij elkaar en elkaar helpen in dit traject.

In de zorgzame omgeving van PiH kan creatief gezocht worden naar oplossingen voor uitdagingen op vele terreinen en kan het plezier om in herstel te leven teruggevonden worden. De sfeer, de bejegening, het vakmanschap en de activiteiten van het team moet letterlijk ‘voorbeeldig’ zijn. De cliënten van PiH leven dit voorbeeld na en vinden langs die weg oplossingen voor hun uitdagingen.

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat iedereen zich in de vertrouwde omgeving van PiH veilig voelt en met plezier aan zijn/haar eigen ontwikkeling kan werken.

De Raad van Toezicht (hierna RvT) is er om erop toe te zien dat deze belangrijke kenmerken van PiH net als de kwaliteit van zorg, de veiligheid en de bedrijfsvoering daaromheen ook ‘voorbeeldig’ zijn. Tijdens de begeleiding is het van belang dat de cliënten meekrijgen dat het leven in herstel leuk en uitdagend is.

Dit alles is erop gericht om de kwaliteit van de zorg te verhogen, de kans op terugval te verkleinen en de cliënten succesvol hun leven te laten vervolgen.

Om het functioneren van de RvT invulling te geven is een vijftal kernprincipes t.a.v. het uitoefenen van de verantwoordelijkheden behorend bij de RvT vastgesteld, te weten:

 1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen
 2. Gezonde “challenge” van de RvT naar de bestuurder
 3. Multidisciplinaire samenstelling
 4. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie
 5. Altijd met het doel voor ogen

 

 1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen

Transparantie, respect en vertrouwen zijn voor ons de uitgangspunten die ons werk mogelijk maken. De raad zal zich altijd inspannen om deze principes hoog te houden.

 1. Gezonde challenge van de RvT naar de bestuurder

De RvT zorgt er door goed werkgeverschap voor dat de juiste bestuurder(s) de organisatie besturen. Daarnaast geven wij gevraagd en ongevraagd advies en verwachten wij door de bestuurder geraadpleegd te worden in kwesties die de kwaliteit van de zorg aangaan.

 1. Multidisciplinaire samenstelling

Door de verschillende achtergronden van de leden van de RvT kan de raad zich deskundig bemoeien met uiteenlopende thema’s; zorginhoudelijke ervaring geeft zicht op de kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod, financiële deskundigheid geeft een scherp oog op de financiële ontwikkelingen, ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslaving en herstel geeft een gepassioneerde verbondenheid met de cliënten van PiH en hun behoeften, en de marketing-achtergrond van een van de RvT leden tenslotte geeft een bredere kijk op het effect van PiH op de maatschappij als geheel.

 1. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie

PiH is een jonge organisatie die een grote groei doormaakt. De RvT geeft zich rekenschap van de snelle veranderingen en wil het eigen functioneren afstemmen op wat PiH nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen spant de RvT zich actief in om de organisatie te zien, maar ook om door personeel en cliënten gezien te kunnen worden.

 1. Altijd met het doel voor ogen

Het doel van PiH is duidelijk; mensen die een verslavingsbehandeling achter de rug hebben, steunen in hun herstel. Alle activiteiten van PiH, inclusief de activiteiten van de RvT, zullen hierop gericht zijn.

Deze ‘visie op toezicht’ is geen statisch document. We zullen haar met regelmaat evalueren en waar nodig aanscherpen.

 

Appendix II: visie op toezicht bij NuGGZ

Visie op Toezicht binnen NuGGZ

NuGGZ biedt kortdurende behandeling in de basis GGZ (BGGZ) en langdurige behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ). Hierbij is de BGGZ primair gericht op enkelvoudige klachten (angst, trauma en depressie) en richt SGGZ zich meer op deze klachten in een ernstigere vorm en daarnaast op persoonlijkheidsstoornissen.

NuGGZ gebruikt hierbij verschillende behandelingen, passend bij de aard van de problematiek waarbij zowel individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR of schematherapie) als ook groepsschematherapieën tot het aanbod behoren.

NuGGZ indiceert en biedt psychologische behandeling bij problemen die veel voorkomen onder mensen die in herstel zijn van verslaving. Met dit aanbod beoogt ze een bijdrage te leveren aan de gezondheid van herstellende verslaafden in het algemeen en aan de bewoners van (de) safehouses (van PiH) in het bijzonder.

Natuurlijk kunnen ook niet-verslaafde hulpvragers van de expertise van NuGGZ gebruikmaken. De sfeer, de bejegening, het vakmanschap en de activiteiten van het team moet voldoen aan de hoogste professionele normen en zowel cliënten als personeel moeten zich veilig en door de organisatie gesteund voelen.

De Raad van Toezicht (hierna RvT) is er om erop toe te zien dat deze belangrijke kenmerken van NuGGZ net als de kwaliteit van zorg, de veiligheid en de bedrijfsvoering daaromheen ook ‘voorbeeldig’ zijn.

Om het functioneren van de RvT invulling te geven is een vijftal kernprincipes t.a.v. het uitoefenen van de verantwoordelijkheden behorend bij de RvT vastgesteld, te weten:

 1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen
 2. Gezonde “challenge” van de RvT naar de bestuurder
 3. Multidisciplinaire samenstelling
 4. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie
 5. Altijd met het doel voor ogen

 

 1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen

Transparantie, respect en vertrouwen zijn voor ons de uitgangspunten die ons werk mogelijk maken. De raad zal zich altijd inspannen om deze principes hoog te houden.

 1. Gezonde challenge van de RvT naar de bestuurder

De RvT zorgt er door goed werkgeverschap voor dat de juiste bestuurder(s) de organisatie besturen. Daarnaast geven wij gevraagd en ongevraagd advies en verwachten wij door de bestuurder geraadpleegd te worden in kwesties die de kwaliteit van de zorg aangaan.

 1. Multidisciplinaire samenstelling

Door de verschillende achtergronden van de leden van de RvT kan de raad zich deskundig bemoeien met uiteenlopende thema’s; zorginhoudelijke ervaring geeft zicht op de kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod, financiële deskundigheid geeft een scherp oog op de financiële ontwikkelingen, ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslaving, herstel en GGZ geeft een gepassioneerde verbondenheid met de cliënten van NuGGZ en hun behoeften, en de marketing-achtergrond van een van de RvT leden tenslotte geeft een bredere kijk op het effect van NuGGZ op de maatschappij als geheel.

 1. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie

NuGGZ is een jonge organisatie die een grote groei doormaakt. De RvT geeft zich rekenschap van de snelle veranderingen en wil het eigen functioneren afstemmen op wat NuGGZ nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen spant de RvT zich actief in om de organisatie te zien, maar ook om door personeel en cliënten gezien te kunnen worden.

 1. Altijd met het doel voor ogen

Het doel van NuGGZ is duidelijk; mensen die geestelijke klachten hebben t.a.v. angsten, trauma’s, depressies en/of persoonlijkheidsproblematiek - welke al dan niet gerelateerd zijn aan een verslaving – behandelen en steunen in hun herstel. Alle activiteiten van NuGGZ, inclusief de activiteiten van de RvT, zullen hierop gericht zijn.

Deze ‘visie op toezicht’ is geen statisch document. We zullen haar met regelmaat evalueren en waar nodig aanscherpen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.

.button { border-radius: 0.5em; }