Werkzaamheden
Wij zoeken iemand die bereid is om vanuit ervaring kritisch mee te denken maar ook uitdaging ziet in het verder ontwikkelen van de zorg en financiën die wij nu bieden. Flexibiliteit is daarbij van groot belang. Het gaat hierbij om de toeleiding van pgb en/of zin indicatie en beschikkingen.


Gewenste vaardigheden

 • HBO denk- en werkwijze.
 • Opleiding met diploma dat raakvlak heeft met de sector zorg en financiën.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • De bekwaamheid om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Goed analytische denkvermogen.
 • Goede communicatieve vaardigheden. Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlandse en Engelse taal.
 • Beschikking over flexibiliteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
 • Zich bewust zijn van de noodzaak om collega feedback te geven en consulteren evenals om advies en kritiek vragen.


Vakinhoudelijke kennis
 • Op de hoogte zijn en volgen van ontwikkelingen in de zorg en wetgeving.
 • Het kunnen begrijpen van de cliënt in de persoonlijke cultuur en eigen context.
 • WMO en JGZ financiële kennis bezitten.
 • Professionaliteit in de relatie met de organisatie
 • Het goed kunnen communiceren met de omgeving van de organisatie.
 • Goed kunnen onderhandelen/bemiddelen met zorgaanbieders/instellingen/instanties.
 • Het kunnen analyseren en benoemen van wensen/behoeften van de organisatie en het op papier zetten ervan. Kortom PGB en ZIN aanvraag, SVB of gemeente ten behoefte van het zorgproces.
 • Up to date zijn met de financiële zorgkaart van Nederland.

 

Productomschrijving en werkwijze

 • Bij de gemeente en verzekering aanvraag kunnen doen, ten behoefte van het zorgproces en financiën van cliënt/patiënt.
 • ZVW,JGZ, SVB en WMO factureren
 • Incasso van verblijf PIH begeleiden

 

Plaats in de organisatie

De zorgadministratie en intakemedewerker ontvangt leiding en begeleiding van de bestuurder, zorgmanager en financieel functionaris. Zowel op praktische als op financieel inhoudelijke vlak. Daarnaast geeft deze richtlijnen aan met betrekking tot de invulling van de geboden zorg- en dienstverlening.

 

Functie omschrijving

De zorgadministratie en intakemedewerker is verantwoordelijk voor de financiën van de PGB, ZIN van cliënten/patiënten bij Pret in herstel en Jeugd in herstel. De zorgadministratie en intakemedewerker levert in dezen ook een bijdrage aan het opstellen en uitvoering geven aan de aanvragen. De zorgadministratie en intakemedewerker draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken zoals beschreven is bij het VWS. De zorgadministratie en intakemedewerker is bij afwezigheid van de financieel functionaris verantwoordelijk voor de financiën uitvoering van de ZIN en PGB.

 


Taken

 • Zorg dragen voor verantwoording schriftelijke rapportage WMO en JGZ.
 • Uitvoering geven aan de praktische uitvoering volgens het beleidsregels JGZ en WMO.
 • Afspraken en of wijzigingen in de aanvraag van JGZ en WMO vooraf te bespreken met de bestuurder, zorgmanager of financieel functionaris.
 • Zorg dragen voor continuïteit van de aanvragen JGZ of WMO.
 • Waar nodig organisatorische taken verrichten.
 • Geeft en vraagt feedback en collegiale consultatie.
 • Cliënten/patiënten informeren over JGZ/WMO.
 • Coördineren van JGZ/WMO.
 • Contacten leggen en onderhouden met gemeente.
 • Verantwoordelijk voor verantwoording van de budgets.
 • Zorgverantwoordelijkheidsformulieren invullen, ondertekenen en opsturen.
 • Verantwoordelijk voor de overeenkomsten voor nieuwe cliënten.
 • Contact met het SVB


Verantwoordelijkheden

 • Medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerker zelf en patiënten/cliënten.
 • Een goede ondersteuning voor cliënt/patiënt en medewerkers.
 • Professionele instelling.
 • Structuur bewaking.
 • Altijd op tijd.
 • Verantwoordelijk over de schoonmaak van haar/zijn werkplek

 

Salaris en duur

 • Salaris GGZ CAO Functieschaal 40 / 45 en periodiek na-gelang ervaring € 1898,- / € 3229,- voor 36 uur

Interesse?
Stuur dan je motivatie en CV via e-mail t.a.v. Maurice Scheerder naar maurice@pretinherstel.nl.
Voor aanvullende informatie kun je contact met Maurice opnemen via +31 (0)70 369 8664.