Gewenste vaardigheden

 • Opleiding met diploma dat raakvlak heeft met de sector zorg en welzijn.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • De bekwaamheid om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Goed analytische denkvermogen.
 • Goede communicatieve vaardigheden. Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlandse en Engelse taal.
 • Beschikking over flexibiliteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
 • Zich bewust zijn van de noodzaak om collegae feedback te geven en consulteren evenals om advies en kritiek vragen.


 • Vakinhoudelijke kennis

 • Op de hoogte zijn en volgen van ontwikkelingen in de zorg en wetgeving.
 • Het kunnen begrijpen van de cliënt in de persoonlijke cultuur en eigen context.
 • Het bezitten van empathisch vermogen.
 • Professionaliteit in de relatie met de cliënt.
 • Het goed kunnen communiceren met de omgeving van de cliënt.
 • Goed kunnen onderhandelen/bemiddelen met zorgaanbieders/instellingen/instanties.
 • Het kunnen analyseren en benoemen van wensen/behoeften van de cliënt en het op papier zetten ervan. Kortom begeleidingsplan ten behoeve van het begeleidingsproces.

 • Productomschrijving en werkwijze

   Het begeleiden en/of ondersteunen van cliënten op het gebied van huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding persoonlijke verzorging en herstel volgens het 8-fase model.


  Verantwoordelijkheden
  • Medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerker zelf en cliënten.
  • Een goede ondersteuning voor cliënt en medewerkers.
  • Professionele instelling.
  • Structuur bewaking.
  • Altijd op tijd.
  • Zorg dragen voor schriftelijke rapportage.
  • Uitvoering geven aan de praktische uitvoering volgens het begeleidingsplan van de betreffende cliënt.
  • Een bijdrage leveren aan de zorgcyclus (opstellen, uitvoeren en evalueren van begeleidingsplan) zoals beschreven in het kwaliteitshandboek van Pret in herstel.
  • Afspraken en of wijzigingen in het begeleidingsplan vooraf te bespreken met de zorg coördinator.
  • Zorg dragen voor continuïteit van de in de zorgovereenkomst beschreven uren.
  • Waar nodig organisatorische taken verrichten.
  • Kennismaking, intake en evaluatie met cliënten.
  • Draagt zorg voor het invullen van dag-structuur door de cliënt.
  • Onderhoud contact met contactpersonen van cliënt, indien van toepassing.
  • Signaleert en rapporteert over het gedrag en de dag-structuur van de cliënt.
  • Organiseert diverse activiteiten en voert deze uit.
  • Stimuleren en ondersteunen bij persoonlijke verzorging van de cliënt.
  • Motiveren en stimuleren van gewenst gedrag van de cliënt.
  • Geeft de cliënt feedback op ongewenst gedrag en geeft suggesties op waargenomen gedrag.
  • Geeft en vraagt feedback en collegiale consultatie.
  • Neemt deel aan vergaderingen, supervisie en intervisie.
  • Verantwoordelijk over de schoonmaak van haar/zijn werkplek

  Bevoegdheden

  • Begeleider is bevoegd om zijn eigen veiligheid te waarborgen en dit van de cliënten. Dit in de ruimste zin van het woord.
  • Ook wordt er wel verwacht van begeleider dit in overleg te doen met zijn management.


  Omschrijving en samenvatting werkzaamheden

  • De begeleider bemiddelt tussen een instelling(en)/instantie(s) daar waar nodig voor de cliënt.
  • Groepen aansturen en begeleiden.
  • Cliënt ondersteunen en begeleiden.

  Salaris en duur
  • Functieschaal CAO GGZ FWG 45 vanaf €2.535,- tot €3.135,- bruto bij 36 uur.

  Interesse?
  Stuur dan je motivatie en CV via e-mail t.a.v. Maurice Scheerder naar maurice@pretinherstel.nl.
  Voor aanvullende informatie kun je contact met Maurice opnemen via +31 (0)70 369 8664.