Stichting Pret in herstel vindt de bescherming van gegevens van zowel cliënt en als bezoeker van onze website van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij zullen op geen enkele manier proberen om meer gegevens te verzamelen dan voor de informatie aanvraag of voor het opstarten of uitvoeren van trajecten nodig is. Deze gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan andere organisaties of personen.