Indicatiecriteria voor een verwijzing zijn:

 • Verslaving als primaire problematiek hebben.
 • In behandeling zijn, of recent zijn geweest.
 • Actief deelnemen aan supportgroepen.
 • Gemotiveerd zijn om aan eigen herstel te werken.
De begeleiding bij Pret in herstel is gericht op herstel van verslaving en verbetering op alle andere levensgebieden binnen één tot drie jaar. Een begeleidingstraject bij Pret in herstel omvat onder meer:

 • Persoonlijke begeleiding 2 tot 5 x per week.
 • Telefonisch onderhoud 1 x per dag.
 • Dag- en weekplanningen maken.
 • Gevoelsregistratie dagelijks op papier zetten en bespreken met de begeleider.
 • Re-integratietraject.
 • Uitkering, zorgverzekering en administratie op orde brengen.
 • Schulden in kaart brengen en, indien nodig, begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject.
 • Begeleiding naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk.
 • Begeleiding in een zelfstandige woonsituatie.
 • Het opbouwen van sociale contacten.
 • Nazorggesprekken.Virtuele rondleidingNeem een kijkje bij Pret in herstel

Klik hier om te beginnen 

Informatie voor verwijzers

 • Verslaving is een psychische, chronische, progressieve en spirituele ziekte. De maatschappelijke gevolgen van deze ziekte (schulden, gebrek aan sociale contacten, geen woonruimte, gebrekkige persoonlijke verzorging en werkloosheid) zijn vaak de reden tot terugval in middelengebruik.
 • In overleg met de cliënt en de huidige behandelaar(s) van de verslavingskliniek wordt gezocht naar een passende opvolging van een leven in herstel na ontslag uit de kliniek.
 • Het is bewezen dat de begeleiding van Pret in herstel een goede aanvulling is op het wonen in één van onze woonvormen.
 • Verwijzing naar Pret in herstel vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een behandelaar (psycholoog of psychiater).
 • Cliënten kunnen ook zelfstandig een keuze maken voor begeleiding van Pret in herstel.
 • Pret in herstel biedt een begeleidingstraject van 12/36 maanden.
 • Pret in herstel is géén behandelinstelling. Wel werken wij nauw samen met klinieken, artsen en andere behandelaars.