Verblijfskosten Pih;

Onze instelling heeft een AGB-code voor RIBW, daarom vallen wij onder de regels van Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vanaf 1-1-2020 hoeft een nieuwe client geen (ZEB) zelfstandige eigen bijdrage aan pret in herstel te betalen. Maar aan het CAK moet de eigenbijdrage betaald worden. Je kunt bij het CAK een proefberekening doen. Maar vanaf 1-1-2020 is de waarde vastgezet op € 19,- per maand. Ook is onze voorziening voor iedere inwoner van Nederland toegankelijk, mits er plaats en je volgens onze exclusie criteria voldoet. Je uitkering WWB alleenstaande wordt wel gekort van € 1.052 naar € 361,28. De reden is dat je kost en inwoning vanuit de instelling krijgt, houd hier wel rekening mee, als je bij ons en gaat verblijven.

Voor de bewoners die in 2018 of 2019 zijn opgenomen geldt wel de oude regeling en kom je ook niet in aanmerking om de ZEB niet te betalen. Voor deze bewoners telt geen korting op de uitkering.

We hebben daarnaast ook een afdeling voor Wonen Plus (begeleid wonen) deze afdeling is alleen voor de inwoners van Den Haag beschikbaar. In dat traject moet wel ZEB betaald worden en dat is € 290,- per maand. Voor deze bewoners telt geen korting op de uitkering.


Indicatiecriteria voor een verwijzing zijn:

 • Verslaving als primaire problematiek hebben.
 • Psychiatrische problematiek hebben en/of behandeld zijn.
 • In behandeling zijn, of recent zijn geweest.
 • Actief deelnemen aan supportgroepen.
 • Gemotiveerd zijn om aan eigen herstel te werken.

De begeleiding bij Pret in herstel is gericht op herstel van verslaving en verbetering op alle andere levensgebieden binnen één tot achttien maanden. Een begeleidingstraject bij Pret in herstel omvat onder meer:  

 • Persoonlijke begeleiding 2 tot 5 x per week.
 • Telefonisch onderhoud.
 • Dag- en weekplanningen maken.
 • Gevoelsregistratie dagelijks op papier zetten en bespreken met de begeleider.
 • Re-integratietraject.
 • Uitkering, zorgverzekering en administratie op orde brengen.
 • Schulden in kaart brengen en, indien nodig, begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject.
 • Begeleiding naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk.
 • Begeleiding na een zelfstandige woonsituatie.
 • Het opbouwen van sociale contacten.
 • Nazorggesprekken.
 • Ontbijt, Lunch en avondeten is inbegrepen.
 • Permanent toezicht op meerder locaties
 • Verblijfskosten zijn inbegrepen.

Virtuele rondleidingNeem een kijkje bij Pret in herstel

Klik hier om te beginnen 

Informatie voor verwijzers

 • Verslaving is een psychische, chronische, progressieve en spirituele ziekte. De maatschappelijke gevolgen van deze ziekte (schulden, gebrek aan sociale contacten, geen woonruimte, gebrekkige persoonlijke verzorging en werkloosheid) zijn vaak de reden tot terugval in middelengebruik.
 • In overleg met de cliënt en de huidige behandelaar(s) van de verslavingskliniek wordt gezocht naar een passende opvolging van een leven in herstel na ontslag uit de kliniek.
 • Het is bewezen dat de begeleiding van Pret in herstel een goede aanvulling is op het wonen in één van onze woonvormen.
 • Verwijzing naar Pret in herstel vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een behandelaar (psycholoog of psychiater).
 • Cliënten kunnen ook zelfstandig een keuze maken voor begeleiding van Pret in herstel.
 • Pret in herstel biedt een beschermd wonen traject van 12 - 18 maanden.
 • Pret in herstel is géén behandelinstelling. Wel werken wij nauw samen met klinieken, artsen en andere behandelaars.